Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «LAMIA EXPO CENTRAL GREECE TRADE EVENT», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως και τις 18 Ιουνίου 2023 στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, στο κτίριο Γ’.

 Αιτήσεις έως τις 26 Μαΐου 2023, μέσω του συνδέσμου:

https://forms.gle/uRnyjeFgHpqU9iBe6

Σημείωση: Όλα τα συνημμένα αρχεία είναι απαραίτητα για την ορθή ενημέρωση.

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

Ευάγγελος Κούκουζας

Αντιπεριφερειάρχης

Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

X