Μείνετε σε Επαφή

Το Κ.Υ.Ε. ιδρύεται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020), η λειτουργία του συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Έχει έδρα τη Λαμία, και τοπικά γραφεία σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Στερεάς Ελλάδας.

Τα Κέντρα αυτά έχουν δύο στόχους: O πρώτος στόχος είναι να υποστηρίξουν τον υφιστάμενο επιχειρηματία και τον υποψήφιο επενδυτή της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, παρέχοντας υπηρεσίες ενημέρωσης και δικτύωσης, αλλά και να προάγουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα προς την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Ο δεύτερος στόχος είναι να προσελκύσουν επενδύσεις από το εξωτερικό, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κεντρική Δομή

ΠΕ Βοιωτίας

ΠΕ Εύβοιας

ΠΕ Ευρυτανίας

ΠΕ Φωκίδας
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική απορρήτου*.

X