Αιτήσεις έως τις 05 Ιανουαρίου 2024

Η αποστολή της αίτησης γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://forms.gle/6FZMGAy8MZvaKDMc9

Site: (https://expotrof.gr/)

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

Ευάγγελος Κούκουζας

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

X