Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Ν.Φ.Ω.Α.Ε.) πραγματοποίησε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 στην ΠΕ Φωκίδας ενημερωτική εκδήλωση για το νέο πρόγραμμα Leader στο πλαίσιο της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ :  Π3-77-4.1 – Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 2023-2027.

Στην εκδήλωση που αφορούσε σε πολιτιστικούς φορείς τοποθετήθηκε στη συζήτηση που ακολούθησε το στέλεχος του ΚΥΕ κα Αγγελική Τζαμτζή για σχετικά θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.        

X