Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικές με το Εκθεσιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το τρέχον έτος 2023 στο αναρτημένο αρχείο που ακολουθεί.

X