Μία ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, την Κυριακή 13η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00-19:00, στα πλαίσια σχεδιασμού – υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για την εφαρμογή του νέου Τοπικού Προγράμματος (Τ.Π.) “LEADER” ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Π3-77-4.1-Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 2023-2027, σε περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Φωκίδας

X