Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) ενισχύει την υγιή επιχειρηματικότητα και αναγνωρίζει τις προοπτικές ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού κλάδου σε κάθε έκφανσή του, σε κάθε γεγονός προβολής των Στερεοελλαδίτικων προϊόντων του!

Με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Μπαγινέτα στο Περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Lamiaexpo 2022!

X