Μία σημαντική δράση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί η δημιουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων  (ΚΥΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Κέντρο Υποστήριξης  Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί ως:

  • φορέας υποστήριξης
  • φορέας διασύνδεσης
  • φορέας συντονισμού

για κάθε επιχειρηματία της Στερεάς Ελλάδας (μικρό, μεγάλο, υποψήφιο).

X