Σημαντική εκδήλωση για την ενίσχυση του Τριτογενή Τομέα (εμπόριο, τουρισμός και παροχή υπηρεσιών) πραγματοποίησε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 στην ΠΕ Φωκίδας η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Ν.Φ.Ω.Α.Ε.)

Η ενημερωτική εκδήλωση αφορούσε νέο πρόγραμμα Leader στο πλαίσιο της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ   Π3-77-4.1 – Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 2023-2027. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και τοποθετήθηκε διεξοδικά το στέλεχος του ΚΥΕ κα Αγγελική Τζαμτζή για σχετικά θέματα αξιοποίησης οικονομικών ενισχύσεων από συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

X