ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

X