Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην έκθεση
τροφίμων και ποτών FOODEX JAPAN που θα πραγματοποιηθεί στον
Εκθεσιακό χώρο “Tokyo- Big Sight”, στο Τόκυο της Ιαπωνίας από τις 7 έως τις
10 Μαρτίου 2023.
Σε συνεργασία με την Enterprise Greece και το Κέντρο Υποστήριξης
Επιχειρήσεων (ΚΥΕ), το περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα
φιλοξενήσει τις 4 επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων και ποτών που
ανταποκρίθηκαν στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι
οποίες θα επιδοτηθούν με ποσοστό 100% επί του κόστους της δαπάνης του
εκθεσιακού τους περιπτέρου συνολικά 9 τ.μ. έκαστο, προωθώντας κατ’ αυτό
τον τρόπο τα υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Η Ιαπωνία με συνολικό πληθυσμό 127 εκατομμύρια κατοίκους τα 30 εκ των
οποίων βρίσκονται στο Τόκυο, είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στο
κόσμο και αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εισαγωγέα αγροτικών προϊόντων.
Οι καταναλωτές της δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και την ασφάλεια
των προϊόντων και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν σε υψηλές τιμές εισαγόμενα
εποχιακά τρόφιμα.
Η συμφωνία δε οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της
Ιαπωνίας η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2019 εξαφανίζει
πλήρως (π.χ. στους οίνους) ή μειώνει τους δασμούς στα περισσότερα

εισαγόμενα τρόφιμα από ΕΕ, και παρέχει προστασία σε πάνω από 200
παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα τροφίμων και ποτών με ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ,
καθιστώντας την εν λόγω αγορά μια από τις σημαντικότερες παγκοσμίωςX